top of page

Kuidas saame abiks olla?

Oleme teostanud riigihankeid alates aastast 2008. Saame olla abiks kõigis hanke planeerimise etappides.
I etapp alusdokumendid
 1. Hankeplaanile vastava riigihanke sisu ette ettevalmistustööd koos Hankija esindajatega (intervjuu töötaja/töötajatega kelle vastutusvaldkonda kuulub riigihanke aluseks olev asi või teenus);

 2. Tehnilise kirjelduse koostamiseks sisendinfo Hankija esindajalt; nb! Ehitushangete puhul peab tehniline kirjeldus olema koostatud projekteerija poolt, kes on võitnud projekteerimise hanke;

 3. Hanke alusdokumentide koostamine (sh tehnilise kirjelduse vormistamine või koostamine hankedokumendiks sobival viisil);

 4. Hanke alusdokumentide edastamine Hankijale kinnitamiseks,

 5. Hanke alusdokumentide sisestamine riigihangete registrisse;

 6. Hanketeate esitamine RHR-le;

II etapp töö registris
 1. Teabevahetuse kontroll/vastamine ehk riigihanke küsimustele vastamine koostöös Hankijaga (kui küsimus puudutab tehnilist kirjeldust) nb! Juhul kui küsimus ei puuduta tehnilist kirjeldust koostame vastuse koos omapoolsete põhjendustega ning edastame selle Hankijale kinnitamiseks;

 2. Pakkumuste avamine;

 3. Pakkujatel selgituste küsimine kvalifikatsiooni osas;

 4. Pakkujate kõrvaldamise aluste kontrollimine ja kvalifitseerimine;

 5. Pakkujatelt selgituste küsimine pakkumuse kohta;

 6. Pakkumuste vastavuse kontroll (koostöös Hankija esindajaga, kelle jaoks hangitakse teenust või asja;

 7. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine;

 8. Otsustest teavitamine; nb! Otsused koostame meie, otsused allkirjastab Hankija esindaja;

III etapp hankeleping
 1. Hankelepingu sõlmimise protsessi juhtimine (hankelepingu vormistamine, edastamine edukale pakkujale, edastamine Hankijale allkirjastamiseks);

 2. RHR-i lepingu sõlmimise aruannete lisamine;

 3. RHR-is aruannete lisa esitamine;

IV etapp järelkontroll

Hankelepingu täitmise protsessi sissetöötamine (õigete protsessid täitmise jälgmine eduka pakkujaga, läbirääkimised protsesside õigeks täitmiseks, arvete esitamise protsessi kontroll jne.) ning jälgmine Hankja esindajaga koostöös (kuni 3 nädalat peale hankelepingu sõlmimist);

 

Vaidlustused

Riigihanke vaidlustamisega seotud tegevuskava ja - teenus lepitakse kokku vastavalt tekkinud vaidlustusele

 

bottom of page