top of page

Hanked toetuste taotlemiseks

Soovid toetuse taotlemisel abi kolme pakkumuse võtmiseks hangete läbiviimisel? 
Hangete läbiviimine
Pakkumuskutse hange
Toetuse taotluse 

1. Tutvume toetusmeetmega mille raames pakkumusi on tarvis;

2. Koostame hankeplaani sh leiame turuosaliste seast võimalikud huvitatud isikud kellele pakkumus saata;

3. Koostame pakkumuskutse dokumendid, mis vastavad toetusmeetme nõuetele

Käimasolevad hanked

1. Saadame välja Hankija esindajana pakkumuskutse dokumendid;

2. Vastame huvitatud isikute küsimustele koostöös Hankijaga pakkumuse hanke ajal;

3. Edastame saabunud pakkumused Hankijale või Hankija esindajale toetuse taotluse esitamisel;

4. Edastame toetuse menetlejale (nt. Pria) soovi korral pakkumuse hanke dokumentatsioonid, kirjavahetused huvitatud isikutega vms. pakkumuse hangega seotud info ja dokumendid;

Vajadusel soovitame toetuse taotluse esitamiseks sobivat koostööpartnerit

 “OÜ Hansapuit remondihalli rajamise hange”

Pakkumuskutse nr: 03-240321

Pakkumuskutse dokumentide väljastamiseks andke oma huvist teada Hankija esindajale.

Hankija esindaja pakkumuskutsega seotud küsimustes, selle väljasaatmisel ning menetlemisel on: Ruti Miil, tel.+372 5167950, epost: ruti.miil@hanked.net.

“Ringway OÜ remondihalli rajamise hange”

Pakkumuskutse nr: 02-240321

Pakkumuskutse dokumentide väljastamiseks andke oma huvist teada Hankija esindajale.

Hankija esindaja pakkumuskutsega seotud küsimustes, selle väljasaatmisel ning menetlemisel on: Ruti Miil, tel.+372 5167950, epost: ruti.miil@hanked.net.

“SeaBird Designs OÜ tootmishalli rajamise hange”

Pakkumuskuste nr: 01-240321

Pakkumuskutse dokumentide väljastamiseks andke oma huvist teada Hankija esindajale.

Hankija esindaja pakkumuskutsega seotud küsimustes, selle väljasaatmisel ning menetlemisel on: Ruti Miil, tel.+372 5167950, epost: ruti.miil@hanked.net.

“Are Lilleaia Otsa Talu FIE remondihalli rajamise hange”

Pakkumuskuste nr: 04-250321

Pakkumuskutse dokumentide väljastamiseks andke oma huvist teada Hankija esindajale.

Hankija esindaja pakkumuskutsega seotud küsimustes, selle väljasaatmisel ning menetlemisel on: Ruti Miil, tel.+372 5167950, epost: ruti.miil@hanked.net.

bottom of page