top of page
Teostatud riigihanked 

"Kõrveküla Põhikool sisustuse kasutusrent"

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Vaidlustused puudusid

Hankeleping sõlmitud

Hanke maht: 649 980,00 EUR

Tellija: Tartu Vallavalitsus (75006486)

"Türi Põhikooli uue õppehoone ja spordihoone ehitustööd"

Viitenumber: 205299

Hankija: Türi Vallavalitsus (75033460)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankeleping sõlmitud

Hanke maht: 11 761 400,00 EUR

Hankeleping oli rahastatud: Meede „Koolivõrgu korrastamine“ alategevus „Põhivõrgu

korrastamine perioodil 2014-2020"

Hankel puudusid vaidlustused nii hankedokumentide osas kui ka hankelepingu sõlmimise osas

“Diagnostikumide, seadme ja hoolduse ostmine SARS-CoV-2 RNA ja gripp RNA analüüside teostamiseks.”

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankeleping sõlmitud

Hanke maht: 343 979,50 eur

„Soojusenergia ostmine Põlva Haigla AS 01.01.2021-31.12.2025“

Viitenumber: 230010

Menetluse liik: Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Hankeleping sõlmitud

Hanke maht: 415 840,00 eur

 

Eritemperatuuri vajavate toiduainete ostmine Põlva Haigla AS perioodil 01.01.21-31.12.25.

Viitenumber: 230146

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Sõlmitud 10 raamlepingut ning 10 hankelepingut;

Ühest hankelepingut sõlmimiset taganemise probleem lahendatud ning sõlmitud sobiv hankeleping

Hanke maht: 240 000 eur

 

Toiduainete ostmine Põlva Haigla AS perioodil 01.01.21-31.12.25.

Viitenumber: 230168

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Sõlmitud 6 raamlepingut ning 6 hankelepingut

Üks pakkujatest kõrvaldatud , koostatud kõrvaldamise aluse otsus mida ei vaidlustatud

Hanke maht: 105 100 eur

 

“Meditsiinilise hapnikukontsentraatori ostmiseks koos seadmete paigaldusega”

Viitenumber: 231914

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Sõlmitud hankeleping

Hanke maht:  176 260,00 EUR

 

“Ultraheliaparaadi ja andurite ostmine”

Viitenumber: 232252

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankija: aktsiaselts "Põlva Haigla" (10050157)

Sõlmitud hankeleping

Hanke maht: 91 800 eur

bottom of page